Kezdetek

   

A gyergyószentmiklósi Hegyimentő Egyesületet 1977-ben alapította Wild Ferenc és Páll Tibor. Wild Ferenc értékes szak-könyvet írt a hegymászásról valamint a Fogarasi - havasok, hegymászó és turistakalauz társszerkesztője(Bácskai Gusztáv), Páll Tibor pedig Izraelben él, és olyan anyagot gyűjtött össze vidékünk hegyeiről, amely jelenleg is egyedi. Nekik köszönhető az első hegyimentő szakembergárda nevelése, amelynek tagjai több országos versenyt nyertek és több nemzetközi hegyimentő versenyen is részt vettek a Magas-Tátrában és Olaszországban, nem kis elismerést szerezve.

   

1977-től 1989-ig az Egyesület az akkori megyei néptanács támogatásában részesült. A lelkes hozzáállás mellett ez is hozzájárult az eredmények eléréséhez. Volt éves költségvetés, anyagi háttér edzőtáborokra és a fiatal utánpótlás képzésére. Több sziklamászó út és turistaösvény feljavítása is megtörtént ezekben az években.

   

1990-től új idők kezdődtek az Egyesület életében. Megszűnt az anyagi támogatás, a Gyilkos-tó turista forgalma leépült és megkezdődött az üdülőtelep hanyatlása. Az erdőkitermelés nem kímélte a turistaútvonalakat sem, a Békás-szorosban megjelentek a telefonkábelek, ami nagyon zavarja a sziklamászó útvonalakat. Ésszerűtlenül és indokolatlanul épültek a Gyilkos-tó és a Békás szoros területén a különböző kereskedelmi egységek. Egyszóval előtérbe került a pénzszerzés, és háttérbe szorult a táj szépségének megőrzése és a természet védelme.

Néhány lelkes csapattag kitartó maradt, és önkéntes módon, saját költségen megpróbálta fenntartani az egyesületet, segíteni a bajba jutottakon, javítgatni a megrongálódott mászó utakat és turistaösvényeket. 1992-ben a Gyilkos-tói orvosi rendelő épületéről – amely a Városi Közüzemek tulajdonát képezte és amelyet a Városi Kórház bérelt – a kórház lemondott az Egyesület javára. Az épület állapota kritikus volt és javításra szorult. A csapat tagjai önerőből és néhány önzetlen támogató jóvoltából tették lakhatóvá az épületet. 1996-ban történt a legnagyobb változás, amikor a Dancurás Hegyimentő Egyesület önálló, non-profit szervezetként újjáalakult. Hosszas huzavona és vita után, a törvényes háttérnek és a jóakaratú vezetőknek köszönhetően, a csapat újból támogatásban részesült megyei és helyi forrásokból.