Fauna

Az erdők állatvilága a madárfajok közül előfordulnak a fenyves cinege (Parus ater), a süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), a vörösbegy (Erithacus rubecula), a szajkó (arrulus glandarius), a fenyőszajkó (Nucifraga casyocatactes), a holló (Corvus corax), a búbos cinege (Parus cristatus), a fekete harkály (Driocopus martius), a siketfajd (Tetrao urogallus), az egerészölyv (Buteo buteo) és a vörös vércse (Falco tinnunculus). A térség állatvilágában fontos szerepet játszanak: a barna medve (Ursus arctos), a arkas ( Canis lupus), a gímszarvas (Cervus elaphus), a vaddisznó (Sus scrofa), a hiúz (Lynx lynx) és az őz (Capreolus capreolus).

 

A havasi kaszálók és legelők állatvilága: a vidék lepkefaunája egyedülálló értékeket mutat fel. Említésre méltó az Apollo-lepke (Parnassius apollo transylvanicus) a havasi tűzlepke (Paleocrysophanus hippothoe) és a csüngőlepke (Zygaena nevadensis gheorghenica). A hüllők közül a keresztes vipera (Vipera berus) a rézsikló (Coronella austriaca) és a egyigyík (Lacerta vivipara) a legelterjedtebbek.